Galerija

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

‘playfulness’ (‘zaigranost’) –  akril na papiru 56x76cm

‘letting go’ (‘otpuštanje’) –  akril na papiru 56x76cm

‘watery disappearance’ (‘vodeno nestajanje’) –  akril na papiru 56x76cm

‘boundlessness’ (‘nevezanost’) –  akril na papiru 56x76cm

‘sadness’ (‘tuga’) –  akril na papiru 56x76cm‘breath & heart’ (‘dah i srce’) – akril na papiru 56x76cm

‘space within’ (‘unutarnji prostor’) – akril na papiru 56x76cm

‘space without’ (‘vanjski prostor’) – akril na papiru 56x76cm

autoportret – batik na rižinom papiru

‘krik’ – akril na platnu

‘paralelni svjetovi’ – pastele na rižinom papiru

‘na početku’ – pastele na papiru‘zaleđeni potok’ – pastele na papiru

rekompozicija ‘bicikl’ – olovka i ugljen na papiru‘cvijet za šogija’ – akvarel na zidu mandala ‘cvijet’ – akvarel na ziduautoportret – olovka na papiru‘jesenski leptir’ – žica, drvo, školjke, češeri‘kao vaza’ – raku keramika‘tirkizno srce’ – raku keramika

‘friends forever’ or ‘selflove’ – akril na papiru 50x65cm

‘novi život se rađa’ (‘new life is born’) – akril na papiru 50x65cm

‘freedom’ – akril na papiru 50x65cm

‘lost eden’ – akril na papiru 50x65cm

‘rising kundalini’ – akril na papiru 50x65cm

‘tropical suns’ – akril na papiru 56x76cm

‘otvaranje prostora’ (‘opening of space’) – akril na papiru 50x65cm

‘izlazak iz kruga’ – akril na papiru 50x65cm

‘strast sada’ (‘passion now’) – akril na papiru 56x76cm

‘stapanje’ (‘fusion’) – akril na papiru 50x65cm

‘tenderness’ (‘nježnost’) – akril na papiru 50x65cm

‘black & white and…’ – akril na papiru 50x65cm

‘majka i ja’ (‘mother and me’) – akril na papiru 50x65cm

‘da’ (‘yes’) – akril na papiru 50x65cm

‘moj glas’ (‘my voice’) – akril na papiru 56x76cm

‘heart of stone’ – akril na papiru 50x65cm

‘radost’ (‘joy’) – akril na papiru 50x65cm

‘mighty woman I’ – akril na papiru 50x65cm

‘mighty woman II’ – akril na papiru 50x65cm

‘receiving & giving’ (‘beauty’) – akril na papiru 50x65cm

‘jealous’ – akril na papiru 50x65cm‘Branko’ – akril na papiru 50x65cm

‘healing’ (‘iscjeljenje’) – – akril na papiru 50x65cm

‘support’ – akril na papiru 56x76cm