Indija galerija

U siječnju i veljači 2011. završila sam trening za Art terapeuta u Osho meditacijskom centru u Puni, Indija (pod vodstvom japanske slikarice i zen učiteljice Meere Hashimoto) i u nastavku su svi moji radovi sa treninga koje sam uspjela prenijeti do Hrvatske…

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

‘pogled na drveće iz učiteljeve omiljene sobe’ – akvarel (155×75 cm)

‘look at the trees from master’s favorite room’ – watercolors (155x75cm)

‘MORE LJUBAVI’ akril i tuš (80×62 cm)

‘SEA OF LOVE’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘INDIJA’ – tuš (80×62 cm)

‘INDIA’ – inks (80x62cm)

‘DVOJE’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘TWO’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘RAĐANJE ZVIJEZDE’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘STAR BIRTH’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘OČEVA SNAGA’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘POWER OF MY FATHER’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘TKO SAM’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘WHO AM I’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘SUDBINA’ – akril i tuš (105×70 cm)

‘DESTINY’ – ink and acrylics (105x70cm)

‘SESTRINA’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘TO MY SIS’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘BAMBUS I PLAČUĆE NEBO’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘BAMBOO & THE CRYING SKY’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘PLUTAJUĆA M.TRAVA’ – akril i tuš (125×105 cm)

‘FLOATING SEAWEED’ – ink and acrylics (125x105cm)

‘ZA MAJKU’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘FOR MY MUM’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘METAMORFOZA’ – akril i tuš (105×70 cm)

‘Metamorphosis’ – ink and acrylics (105x70cm)

‘IZA’ – akril i tuš (80×62 cm)

‘BEYOND’ – ink and acrylics (80x62cm)

‘ENERGIJA ŽENE’ – akril i tuš (105×70 cm)

‘FEMININE ENERGY’ – ink and acrylics (105x70cm)

‘VATRA, VODA, NEBO I ZEMLJA’– akril i tuš (105×70 cm)

‘FIRE, WATER, EARTH & SKY’ – ink and acrylics (105x70cm)

‘OBLICI I FORME’ – akril i tuš (125×105 cm)

‘SHAPES & FORMS’ – ink and acrylics (125x105cm)

‘NESEBIČNA LJUBAV’ – akril i tuš (105×70 cm)

‘SELFLESS LOVE’ – ink and acrylics (105x70cm)

‘slika našeg plesa’ – zajedničko slikanje s Inom – akril i tuš (125×105 cm)

‘painting your dance’ with Ina – ink and acrylics (125×105 cm)

‘slika prirode Buddha Grove-a’ – nedovršena, akril i tuš (130×205 cm)

‘Buddha Grove nature painting’ – unfinished – ink and acrylics (130x205cm)